Найти в тексте:
 
Чтобы облегчить поиск, введите фамилию без инициалов в форму, нажмите на кнопку «Найти» и искомая фамилия будет выделена цветом.
Фамилия И О Год рождения Год расстрела № плиты № стелы Фото плиты
ЯБЛОНЕВ П П 1902 1937 Я3 5 photo
ЯБЛОНОВСКИЙ В Л 1886 1938 Я2 5 photo
ЯБЛОНСКАЯ С И 1904 1937 Я1 5 photo
ЯБЛОНСКИЙ А Т 1885 1942 Я1 5
ЯБЛОНСКИЙ З Э 1910 1937 Я2 5 photo
ЯБЛОНСКИЙ П А 1890 1937 Я3 5 photo
ЯБЛОНСКИЙ Е Н 1903 1937 Я6 28 photo
ЯБЛОНСКИЙ Т С 1894 1937 Я2 5 photo
ЯБУРОВ Ф И 1880 1937 Я4 5 photo
ЯГАНОВ М М 1898 1938 Я2 5 photo
ЯГАФАРОВ А Г 1888 1937 Я4 5 photo
ЯГАФАРОВ М Г 1886 1937 Я4 5
ЯГЛИНСКИЙ А А 1903 1938 Я1 5 photo
ЯГЛИНСКИЙ С А 1906 1938 Я6 28 photo
ЯГОВКИН А Д 1913 1938 Я6 28
ЯГОВЦЕВ И С 1907 1938 Я4 5 photo
ЯГОДКИН Н А 1889 1937 Я5 28 photo
ЯГОДНИКОВ Ф Н 1867 1938 Я1 5 photo
ЯГОТИНЦЕВ Ф Г 1883 1937 Я6 28 photo
ЯГОФАРОВА К Р 1900 1937 Я4 5 photo
ЯГУДИН Г Г 1889 1937 Я3 5 photo
ЯГУПОВ Г И 1895 1937 Я4 5 photo
ЯГУШЕВСКИЙ В В 1899 1938 Я6 28 photo
ЯДАК А К 1885 1937 Я3 5 photo
ЯДРОВ А П 1903 1938 Я3 5
ЯДРОВ Н М 1898 19237 Я4 5 photo
ЯДРЫШНИКОВ Ф И 1893 1938 Я2 5 photo
ЯДРЫШНИКОВ Е Е 1908 1938 Я4 5 photo
ЯЗВИНСКИЙ В Ф 1885 1938 Я6 28 photo
ЯЗЕВ М И 1895 1937 Я3 5 photo
ЯЗЕВ Н М 1892 1937 Я3 5
ЯЗЕВ И Ф 1897 1938 Я6 28 photo
ЯЗОВ А С 1894 1938 Я2 5 photo
ЯЗОВСКИХ А К 1894 1937 Я2 5
ЯЗЫКОВ Ф Ф 1877 1938 Я3 5 photo
ЯЗЫКОВ В Г 1892 1938 Я5 28 photo
ЯИЦКИЙ Я В 1888 1938 Я6 28 photo
ЯКИМЕНКО М В 1909 1938 Я2 5 photo
ЯКИМЕНКО Н И 1909 1938 Я6 28 photo
ЯКИМЕНКО Н С 1900 1938 Я6 28 photo
ЯКИМЕЦ И А 1913 1937 Я3 5 photo
ЯКИМЕЦ А К 1913 1938 Я6 28 photo
ЯКИМОВ К Е 1895 1938 Я2 5 photo
ЯКИМОВ Н Н 1892 1938 Я2 5
ЯКИМОВ П П 1894 1938 Я2 5
ЯКИМОВ Н Г 1891 1938 Я2 5
ЯКИМОВ Ф В 1880 1937 Я3 5 photo
ЯКИМОВ М Ф 1878 1937 Я4 5 photo
ЯКИМОВ Н П 1876 1937 Я4 5
ЯКИМОВ Н Н 1907 1937 Я4 5
ЯКИМОВ И М 1890 1937 Я6 28 photo
ЯКИМОВ М Я 1877 1938 Я6 28
ЯКИМОВ А С 1891 1937 Я6 28
ЯКИМОВ И И 1909 1938 Я6 28
ЯКИМОВ И М 1890 1937 Я5 28 photo
ЯКИМОВ Г Н 1906 1937 Я4 5 photo
ЯКИМОВИЧ В С 1902 1938 Я1 5 photo
ЯКИН П П 1897 1938 Я6 28 photo
ЯКОБ Г И 1890 1942 Я6 28
ЯКОВЕНКО М М 1887 1938 Я2 5 photo
ЯКОВКИН К Ф 1886 1937 Я5 28 photo
ЯКОВЛЕВ В Я 1884 1938 Я1 5 photo
ЯКОВЛЕВ Н Я 1914 1938 Я1 5
ЯКОВЛЕВ А Я 1900 1937 Я1 5
ЯКОВЛЕВ В В 1905 1938 Я1 5
ЯКОВЛЕВ А М 1879 1938 Я2 5 photo
ЯКОВЛЕВ В А 1887 1937 Я3 5 photo
ЯКОВЛЕВ И Я 1891 1937 Я3 5
ЯКОВЛЕВ Д Н 1898 1937 Я3 5
ЯКОВЛЕВ С С 1907 1937 Я3 5
ЯКОВЛЕВ В Г 1894 1937 Я3 5
ЯКОВЛЕВ И С 1892 1938 Я4 5 photo
ЯКОВЛЕВ В Ф 1884 1937 Я4 5
ЯКОВЛЕВ А И 1902 1937 Я4 5
ЯКОВЛЕВ С Д 1911 1937 Я4 5
ЯКОВЛЕВ С Ф 1905 1937 Я6 28 photo
ЯКОВЛЕВ И П 1903 1937 Я6 28
ЯКОВЛЕВ В Д 1907 1938 Я6 28
ЯКОВЛЕВ Е Д 1918 1937 Я6 28
ЯКОВЛЕВ А Я 1883 1938 Я5 28 photo
ЯКОВЛЕВ Г Я 1896 1938 Я5 28
ЯКОВЛЕВ А Г 1898 1937 Я5 28
ЯКОВЛЕВ Г Ф 1885 1937 Я5 28
ЯКОВЛЕВ А Н 1876 1937 Я5 28
ЯКОВЛЕВА П И 1888 1937 Я2 5 photo
ЯКОВЛЕВА П И 1888 1937 Я4 5 photo
ЯКУБОВИЧ К Д 1911 1938 Я1 5 photo
ЯКУБОВСКАЯ С Л 1883 1937 Я1 5
ЯКУБОВСКИЙ А Д 1879 1937 Я2 5 photo
ЯКУНИН С К 1883 1937 Я4 5 photo
ЯКУНИН А И 1889 1938 Я4 5
ЯКУНЧИКОВ М Н 1892 1938 Я6 28 photo
ЯКУТОВ Г А 1914 1938 Я4 5 photo
ЯКУТОВ А Н 1886 1938 Я4 5
ЯКУТОВ С И 1888 1937 Я5 28 photo
ЯКУШЕВ И М 1883 1938 Я3 5 photo 
ЯКУШЕВ Д И 1895 1937 Я3 5
ЯКУШЕВ С И 1888 1938 Я3 5
ЯКУШЕВ И А 1892 1937 Я3 5
ЯКУШЕВ И Е 1892 1937 Я3 5
ЯКУШЕВ И К 1885 1937 Я4 5 photo
ЯКУШЕВ А А 1896 1937 Я4 5
ЯКУШЕВ Н Н 1892 1938 Я6 28 photo
ЯКШИН И Г 1895 1937 Я5 28 photo
ЯЛКОВСКИЙ П М 1899 1938 Я2 5 photo
ЯЛОВЕНКО И Г 1910 1937 Я2 5
ЯЛОВИКОВ М В 1907 1938 Я2 5
ЯЛОВИКОВ А Д 1887 1937 Я3 5 photo
ЯЛОВСКИЙ Б С 1906 1938 Я6 28 photo
ЯЛОВСКИЙ Ф С 1909 1938 Я6 28
ЯЛУНИН С Ф 1891 1937 Я3 5 photo
ЯМАНКО А И 1916 1938 Я1 5 photo
ЯМОВ А Д 1902 1937 Я3 5 photo
ЯМПОЛЬСКИЙ С А 1881 1937 Я4 5 photo
ЯМШАЕВ Я   1895 1938 Я4 5
ЯМЩИКОВ А П 1915 1938 Я2 5 photo
ЯМЩИКОВ Ф Е 1909 1938 Я3 5 photo
ЯН Г Г 1891 1937 Я4 5 photo
ЯН ХО-ВАН     1887 1938 Я4 5
ЯН ЧУ-ШАН     1897 1938 Я4 5
ЯН ШЕН-ВЕЛ     1896 1938 Я4 5
ЯНАБЕКОВ Г   1900 1937 Я2 5 photo
ЯНГОЛЕНКО И М 1905 1938 Я6 28 photo
ЯНДАЕВ А   1900 1937 Я3 5 photo
ЯНДАЛОВСКАЯ А И 1889 1938 Я6 28 photo
ЯНЕТ Я И 1882 1938 Я6 28
ЯНИКЕЕВ С   1868 1937 Я5 28 photo
ЯНИС Э А 1912 1938 Я1 5 photo
ЯНКО Г А 1910 1938 Я3 5 photo 
ЯНКО А С 1871 1938 Я3 5
ЯНКОВИХ М И 1885 1938 Я2 5 photo
ЯНКОВСКАЯ В У 1917 1937 Я1 5 photo
ЯНКОВСКИЙ Б А 1897 1937 Я1 5
ЯНКОВСКИЙ У М 1891 1937 Я2 5 photo
ЯНКОВСКИЙ М У 1915 1937 Я2 5
ЯНКУШ В С 1899 1938 Я2 5
ЯНОВ М М 1914 1938 Я4 5 photo
ЯНОВИЧ Ф Р 1888 1938 Я1 5 photo
ЯНОВИЧ П А 1885 1937 Я6 28 photo
ЯНОВСКИЙ Я А 1901 1938 Я6 28
ЯНОВСКИЙ В И 1916 1938 Я6 28
ЯНСОН Б Д 1908 1938 Я1 5 photo
ЯНСОН К К 1886 1938 Я4 5 photo
ЯНСОН П И 1905 1937 Я4 5
ЯНСОН Я Я 1871 1938 Я5 28 photo
ЯНСОН И П 1880 1938 Я5 28
ЯНУС С Ф 1892 1938 Я1 5 photo
ЯНУШ А   1894 1938 Я4 5 photo
ЯНУШЕВСКИЙ А А 1908 1938 Я6 28 photo
ЯНУШЕВСКИЙ П А 1902 1937 Я6 28
ЯНУШКЕВИЧ В М 1907 1937 Я2 5 photo
ЯНЦ П А 1895 1938 Я1 5 photo
ЯНЦЕН В И 1916 1938 Я1 5
ЯНЦЕН Д К 1899 1937 Я3 5 photo
ЯНЧЕВСКИЙ Ф А 1887 1938 Я4 5 photo
ЯНЧО И Е 1893 1938 Я1 5 photo
ЯНЧУК А И 1910 1938 Я1 5
ЯРАНЦЕВ П Л 1888 1937 Я2 5 photo
ЯРГИНСКИХ Е М 1905 1938 Я4 5 photo
ЯРЕМКО Е М 1904 1938 Я1 5 photo
ЯРИЛОВ К Г 1898 1938 Я6 28 photo
ЯРИН М С 1894 1937 Я3 5 photo
ЯРИХОВИЧ В С 1896 1938 Я1 5 photo
ЯРИХОВИЧ С А 1908 1937 Я4 5 photo
ЯРКОВ А Т 1902 1937 Я4 5
ЯРКОВ Я Е 1899 1937 Я6 28 photo
ЯРКОВ С П 1899 1937 Я6 28
ЯРМОВ Н Т 1882 1938 Я1 5 photo
ЯРМОЛИНСКИЙ И В 1909 1938 Я6 28 photo
ЯРОВ А Г 1889 1938 Я1 5 photo
ЯРОВОЙ И Ф 1905 1938 Я2 5 photo
ЯРОВОЙ В А 1918 1937 Я3 5 photo
ЯРОВОЙ П А 1911 1937 Я3 5
ЯРОВОЙ П А 1907 1937 Я3 5
ЯРОСЛАВЦЕВ М И 1910 1938 Я2 5 photo
ЯРОСЛАВЦЕВ И П 1903 1937 Я4 5 photo
ЯРОСЛАВЦЕВ Д Я 1884 1937 Я6 28 photo
ЯРОСЛАВЦЕВ П И 1917 1938 Я6 28
ЯРОСЛАВЦЕВ В П 1904 1938 Я6 28
ЯРОХНО И О 1896 1938 Я1 5 photo
ЯРОШЕВИЧ К И 1895 1937 Я1 5
ЯРОШЕВИЧ А С 1895 1938 Я2 5 photo
ЯРОШЕВИЧ И И 1908 1938 Я6 28 photo
ЯРОШЕВСКИЙ Н И 1911 1938 Я2 5 photo
ЯРОШЕК С П 1890 1938 Я3 5 photo
ЯРОШЕНКО А М 1904 1938 Я2 5 photo
ЯРУЛИН Х Я 1916 1937 Я3 5 photo
ЯРУСЕВИЧ И П 1903 1938 Я1 5 photo
ЯРУШИН Н И 1894 1938 Я1 5
ЯРУШИН Е Е 1902 1938 Я2 5 photo
ЯРУШИН К С 1893 1937 Я3 5 photo
ЯРУШИН А Н 1890 1937 Я6 28 photo
ЯРЦЕВ Г И 1897 1938 Я6 28
ЯРЧЕНКО Т Я 1879 1937 Я3 5 photo
ЯРШЕВСКИЙ Л Ф 1884 1938 Я2 5 photo
ЯСАШНЫЙ И М 1893 1937 Я3 5 photo
ЯСИНСКИЙ А С 1913 1937 Я1 5 photo
ЯСИНСКИЙ Ф С 1879 1937 Я3 5 photo
ЯСКЕВИЧ И Л 1892 1938 Я1 5 photo
ЯСКЕВИЧ С Т 1895 1938 Я2 5 photo
ЯСКЕВИЧ Я И 1874 1938 Я5 28 photo
ЯСКЕЛЯЙНЕН О Г 1898 1938 Я1 5 photo
ЯСКО Г Ф 1901 1938 Я2 5 photo
ЯСКУЛКО Я М 1911 1937 Я1 5 photo
ЯСКУЛЬСКИЙ С В 1905 1937 Я2 5 photo
ЯСС О М 1888 1938 Я4 5 photo
ЯСЬКЕВИЧ М С 1897 1938 Я1 5 photo
ЯСЮКЕВИЧ В И 1899 1938 Я6 28 photo
ЯУФМАН И Б 1902 1938 Я4 5 photo
ЯХИН З Ш 1868 1937 Я6 28 photo
ЯЦЕВИЧ И К 1890 1937 Я1 5 photo
ЯЦЕВИЧ Ф Ф 1883 1937 Я1 5
ЯЦЕНКО Д И 1888 1938 Я4 5 photo
ЯЦЕНКО Д И 1888 1938 Я6 28 photo
ЯЦЕНКО А Я 1904 1937 Я6 28
ЯЦУН Н А 1892 1938 Я1 5 photo
ЯЧЕЙКИН Г И 1901 1938 Я6 28 photo
ЯЧЕЛЕНКО А И 1883 1938 Я6 28
ЯЧМЕНЕВ Н Ф 1903 1938 Я1 5 photo
ЯЧМЕНЬКОВ А И 1909 1937 Я3 5 photo
ЯШАРОВ А Х 1890 1938 Я2 5 photo
ЯШИН И Н 1889 1938 Я4 5 photo
ЯШКОВ В П 1900 1937 Я3 5 photo
ЯШКОВ К М 1905 1938 Я3 5
ЯЩЕНКО А Н 1909 1938 Я2 5 photo
ЯЩУК С С 1910 1938 Я1 5 photo
ЯЩУК Е В 1908 1938 Я6 28 photo

 

^ Наверх