Найти в тексте:
 
Чтобы облегчить поиск, введите фамилию без инициалов в форму, нажмите на кнопку «Найти» и искомая фамилия будет выделена цветом.
Фамилия И О Год рождения Год расстрела № плиты № стелы Фото плиты
ЦАН-КАЙ-СИ     1895 1938 Ц1 28 photo
ЦАПКО Г П 1912 1938 Ц3 43 photo
ЦАПЛИН Н М 1907 1938 Ц2 43 photo
ЦАРЕВ В В 1891 1937 Ц2 43
ЦАРЕВ Г Ф 1893 1938 Ц3 43 photo
ЦАРЕВ Н П 1884 1938 Ц3 43
ЦАРЕГОРОДЦЕВ А Я 1895 1937 Ц3 43
ЦАРЕГОРОДЦЕВ П С 1899 1937 Ц3 43
ЦАРКЕВИЧ А И 1903 1941 Ц3 43
ЦАРЬКОВ К Г 1893 1938 Ц2 43 photo
ЦАУН Г Г 1906 1938 Ц1 28 photo
ЦВЕРКУНОВ А К 1908 1938 Ц3 43 photo
ЦВЕТКОВ Г П 1903 1937 Ц2 43 photo
ЦВЕТКОВ А С 1903 1938 Ц2 43
ЦВЕТОВ Б Е 1873 1938 Ц2 43
ЦВИК И Я 1901 1938 Ц3 43 photo
ЦВИР Н С 1893 1938 Ц3 43
ЦВИРКО В К 1913 1937 Ц2 43 photo
ЦЕБЕНКО А Л 1886 1938 Ц2 43
ЦЕВИЛЕВ Ф Ф 1902 1937 Ц2 43
ЦЕЙНЕР Е И 1902 1938 Ц2 43
ЦЕКУР Р Ю 1893 1938 Ц3 43 photo
ЦЕЛЕУСОВ И К 1914 1938 Ц1 28 photo
ЦЕЛИЩЕВ И Д 1881 1937 Ц1 28
ЦЕЛОУСОВ В М 1884 1938 Ц2 43 photo
ЦЕЛЮРИК М В 1911 1937 Ц2 43
ЦЕЛЮРИК В В 1911 1937 Ц2 43
ЦЕМПЕЛЬ Ф И 1895 1938 Ц3 43 photo
ЦЕНТНАРСКИЙ П Л 1914 1937 Ц2 43 photo
ЦЕПАЕВ Т К 1904 1937 Ц3 43 photo
ЦЕПЕНЬШИКОВ И Е 1888 1937 Ц2 43 photo
ЦЕПИЛОВ П Ф 1905 1937 Ц3 43 photo
ЦЕРИХ А А 1916 1937 Ц2 43 photo
ЦЕРЛЮКЕВИЧ Б С 1911 1938 Ц3 43 photo
ЦЕРНИКЕЛЬ В Г 1912 1938 Ц1 28 photo
ЦЕРПИЦКИЙ С А 1860 1937 Ц2 43 photo
ЦЕХАНОВИЧ А А 1890 1937 Ц2 43
ЦЕЦЕГОВ А И 1882 1937 Ц1 28 photo
ЦЗЮ Н И 1904 1937 Ц3 43 photo
ЦИБА И Е 1906 1938 Ц1 28 photo
ЦИБИН Н Г 1876 1937 Ц3 43 photo
ЦИБИН С А 1875 1937 Ц3 43
ЦИБИН Д К 1891 1937 Ц1 28 photo
ЦИБИН С И 1919 1938 Ц1 28
ЦИБУЛЬСКИЙ Ф П 1903 1938 Ц3 43 photo
ЦИВИЛЕВ Ф Ф 1902 1937 Ц3 43
ЦИВКА Т И 1887 1937 Ц1 28 photo
ЦИГАНКОВ П И 1915 1938 Ц1 28
ЦИГАНОВ С С 1881 1937 Ц1 28
ЦИГЕЛЬНИК А Ф 1914 1938 Ц3 43 photo
ЦИКИН К В 1899 1938 Ц2 43 photo
ЦИЛЛИАКУС А В 1903 1937 Ц1 28 photo
ЦИМБЛЕР Л И 1892 1938 Ц2 43 photo
ЦИММЕР Г Я 1910 1938 Ц2 43
ЦИММЕРМАН И И 1906 1938 Ц1 28 photo
ЦИОП М И 1887 1937 Ц1 28
ЦИПАЕВА М М 1902 1938 Ц3 43 photo
ЦИПЕРМАН Р В 1913 1938 Ц2 43 photo
ЦИПЕРМАН И В 1911 1938 Ц3 43 photo
ЦИПКИН Ю Ю 1909 1937 Ц2 43 photo
ЦИПЛЕР И А 1900 1937 Ц2 43
ЦИПЛЯКОВ Н И 1890 1938 Ц2 43
ЦИПЛЯКОВ П И 1900 1938 Ц3 43 photo
ЦИРАТ А И 1905 1942 Ц1 28 photo
ЦИРЕНЬШИКОВ А Н 1882 1937 Ц2 43 photo
ЦИРК А Ю 1871 1938 Ц3 43 photo
ЦИРК И А 1902 1938 Ц3 43
ЦИРК Р А 1904 1938 Ц3 43
ЦИРК А А 1910 1938 Ц3 43
ЦИРК Э А 1906 1938 Ц1 28 photo
ЦИРК В А 1916 1938 Ц1 28
ЦИРКАНУ Г И 1904 1942 Ц1 28
ЦИРО К Ф 1893 1937 Ц2 43 photo
ЦИРЦЕН Н М 1900 1938 Ц3 43 photo
ЦИТОВИЧ Н Ф 1895 1937 Ц2 43 photo
ЦИТОВИЧ А И 1900 1938 Ц3 43 photo
ЦИФРИНОВИЧ В Е 1897 1938 Ц1 28 photo
ЦИХОВСКИЙ Б М 1892 1937 Ц2 43 photo
ЦИХОНЬ С А 1910 1937 Ц2 43
ЦИХОНЬ С А 1910 1937 Ц3 43 photo
ЦОЙ И Р 1912 1938 Ц3 43
ЦОЙ А   1914 1937 Ц3 43
ЦОЙ А Ф 1914 1937 Ц3 43
ЦОЙ Б Е 1914 1938 Ц1 28 photo
ЦОЙ-БЕН-УН     1915 1937 Ц3 43 photo
ЦУБСБЕРГ Э К 1907 1938 Ц3 43
ЦУКАНОВ И И 1912 1938 Ц2 43 photo
ЦУКАНОВ В М 1902 1938 Ц2 43
ЦУКЕРМАН Д А 1897 1937 Ц2 43
ЦУКУНФТ А Ю 1887 1937 Ц3 43 photo
ЦУНАЕВ А Т 1902 1938 Ц2 43 photo
ЦУПОР Л Л 1891 1938 Ц3 43 photo
ЦУРЮПА Г В 1917 1937 Ц1 28 photo
ЦУСБЕРГ В К 1912 1938 Ц3 43 photo
ЦУСКАРЬ И Д 1909 1938 Ц2 43 photo
ЦЫБАРЕВ С Г 1906 1938 Ц1 28 photo
ЦЫБЕНКО Ф Ф 1896 1937 Ц2 43 photo
ЦЫБИН П З 1879 1937 Ц2 43
ЦЫГАНКОВ Г Н 1904 1937 Ц2 43
ЦЫГАНОВ Н П 1888 1938 Ц3 43 photo
ЦЫПАЕВ Н Ф 1888 1938 Ц3 43
ЦЫПЕРМАН Р И 1880 1937 Ц2 43 photo
ЦЫПУШКИН В Я 1890 1938 Ц2 43
ЦЮПКО Н Г 1874 1937 Ц1 28 photo

 

^ Наверх