Найти в тексте:
 
Чтобы облегчить поиск, введите фамилию без инициалов в форму, нажмите на кнопку «Найти» и искомая фамилия будет выделена цветом.
ФИО Год рождения Год расстрела № плиты № стелы Фото плиты Портрет Книга памяти Сведения
ААЛТО Э.К. 1906 1938 А5 6 photo      
АБАЗАПУЛЛО Е.П. 1907 1937 А5 6      
АБАЙДУЛЛИН Ш.Г. 1897 1938 А5 6      
АБАКАНОВИЧ В.Н. 1910 1937 А1 2 photo      
АБАКУЛЕЦ И.С. 1892 1938 А5 6 photo      
АБАКУМОВ Г.Г. 1872 1938 А5 6      
АБАКУМОВ З.А. 1889 1937 А5 6      
АБАКУМОВ И.П 1886 1938 А5 6      
АБАКУМОВ Т.Г. 1867 1937 А5 6      
АБАКУМОВ Ф.Е 1916 1937 А5 6      
АБАЛЬМАЗ Г.А. 1893 1938 А3 3 photo      
АБАТУРОВ З.В. 1892 1937 А4 3 photo      
АБАТУРОВ Е.В. 1882 1938 А4 3      
АБАТУРОВ Г.А. 1875 1937 А17 7 photo      
АБАТУРОВ П.Т. 1903 1938 А19 15 photo      
АБАТУРОВ А.К. 1906 1937 А5 6 photo      
АБАШЕВ Ш.Р. 1892 1938 А5 6      
АБДАЛОВ С.Б. 1877 1937 А17 7 photo      
АБДИРКИН А.М. 1900 1938 А5 6 photo      
АБДРАХМАНОВ Я.Г. 1916 1938 А5 6      
АБДРАХМАНОВ И.Г. 1902 1938 А5 6      
АБДУЛЛИН Б. 1923 1942 А5 6      
АБДУЛСАЛЛЯМОВ С.М. 1870 1938 А7 6 photo      
АБДУРАМАНОВ М. 1905 1938 А5 6 photo      
АБДУРАМАНОВ К. 1902 1938 А5 6      
АБДУССАЛЯМОВ С.А. 1870 1938 А17 7 photo      
АБЕЛЕВИЧ Е.А. 1913 1937 А5 6 photo      
АБЕЛЬТОН А.И. 1903 1938 А5 6      
АБЛЕЦ И.К. 1907 1938 А19 15 photo      
АБЛЯКИМОВ А. 1914 1938 А5 6 photo      
АБЛЯТИПОВ М. 1914 1938 А5 6      
АБОЛЕВИЧ Л.А. 1913 1937 А19 15 photo      
АБОЛИН К.Ф. 1903 1938 А5 6 photo      
АБРАГИМ А.К. 1861 1937 А5 6      
АБРАМКИН И.Т. 1880 1938 А5 6      
АБРАМОВ Г.А. 1876 1938 А2 3 photo      
АБРАМОВ Я.К 1895 1937 А2 3      
АБРАМОВ А.А. 1909 1938 А3 3 photo      
АБРАМОВ М.Е. 1883 1938 А5 6 photo      
АБРАМОВ П.В. 1898 1937 А5 6      
АБРАМОВ А.Ф. 1883 1937 А6 6 photo      
АБРАМОВ А.П. 1886 1938 А5 6 photo      
АБРАМОВИЧ В.И. 1911 1938 А2 3 photo      
АБРАМОВИЧ Г.В. 1909 1937 А3 3 photo      
АБРАМОВИЧ И.А. 1873 1938 А3 3      
АБРАМОВИЧ М.Н. 1902 1937 А6 6 photo      
АБРАМОВИЧ С.В. 1888 1938 А6 6      
АБРАМОВСКИЙ И.Е. 1887 1938 А4 3 photo      
АБРАМУСОВ М.А. 1882 1938 А6 6 photo      
АБРАШИН Н.С. 1906 1937 А6 6      
АБРОСИМОВ А.И. 1899 1937 А6 6      
АБРОСИМОВ В.Н. 1895 1938 А6 6      
АБРОСИМОВ В.С. 1886 1938 А17 7 photo      
АБРОСИМОВ В.С. 1886 1938 А7 6 photo      
АВВАКУМОВ Н.П. 1876 1938 А2 3 photo      
АВДЕЕВ К.Н. 1897 1937 А16 6 photo      
АВДЕЕВ Ф.Ф. 1898 1938 А16 6      
АВДЕЕВ В.А. 1904 1938 А6 6 photo      
АВДЕЕВ И.Н. 1889 1937 А6 6      
АВДЕЕВ М.А. 1889 1938 А6 6      
АВДЕЕВ Ф.К. 1888 1937 А6 6      
АВДЕЕВ Ф.И. 1899 1937 А6 6      
АВДЮКОВ М.А. 1899 1938 А6 6      
АВДЮКОВ М.З. 1904 1938 А6 6      
АВЕРИН З.С. 1883 1938 А6 6      
АВЕРИН А.К. 1900 1937 А6 6      
АВЕРИН В.М. 1904 1938 А6 6      
АВЕРИНЦЕВ М.М. 1907 1938 А16 6 photo      
АВЕРКИЕВ Г.Я. 1900 1937 А6 6 photo      
АВЕРЬЯНОВ Л.Г. 1914 1937 А1 2 photo      
АВЕРЬЯНОВ Л.Г. 1914 1937 А1 2      
АВЕРЬЯНОВ И.Я. 1904 1937 А16 6 photo      
АВИДОН Х.А. 1911 1937 А3 3 photo      
АВЛАСЕНОК Г.Е 1873 1937 А2 3 photo      
АВЛИЯЕВ С. 1890 1937 А6 6 photo      
АВНЕР М.А. 1911 1937 А6 6      
АВОТИН А.И. 1908 1938 А6 6      
АВОТИН ЭЮ 1890 1938 А6 6      
АВРАМЕНКО Г.Д. 1916 1938 А16 6 photo      
АВРАМЕНКО В.Г. 1896 1938 А16 6      
АВРУЦКИЙ Л.А. 1890 1938 А6 6 photo      
АВСЕЕВИЧ И.Д. 1902 1938 А2 3 photo      
АВСЕЦИН Н.И. 1905 1938 А19 15 photo      
АВТУШКО И.Г. 1877 1941 А6 6 photo      
АГАПИТОВ М.А. 1885 1937 А3 3 photo      
АГАПИТОВ Ф.З 1904 1937 А6 6 photo      
АГАПОВ В.В. 1890 1937 А6 6      
АГАПОВ Н.Г. 1902 1937 А6 6      
АГАФОНОВ П.И. 1891 1937 А1 2 photo      
АГАФОНОВ Н.П. 1880 1937 А3 3 photo      
АГАФОНОВ Ф.И. 1880 1938 А16 6 photo      
АГАФОНОВ И.А. 1897 1937 А17 7 photo      
АГАФОНОВ В.А. 1898 1937 А6 6 photo      
АГАФОНОВ Г.Е. 1886 1937 А6 6      
АГАФОНОВ Л.К. 1884 1937 А6 6      
АГАФОНОВА М.С. 1910 1938 А6 6      
АГЕЕВ И.А. 1882 1937 А1 2 photo      
АГЕЕВ П.Н. 1901 1937 А4 3 photo      
АГЕЕВ А.М. 1878 1937 А4 3      
АГЕЕВ Д.А. 1877 1937 А4 3      
АГЕЕВ А.Ф. 1895 1937 А4 3      
АГЕЕВ С.М. 1873 1938 А16 6 photo      
АГИЕНКО Я.А. 1906 1938 А16 6      
АГИШЕВ М.Н. 1903 1938 А2 3 photo      
АГИШЕВ Е.И. 1896 1938 А4 3 photo      
АГРАНОВИЧ И.Л. 1878 1938 А6 6 photo      
АГРЫШЕВ И.К. 1902 1937 А17 7 photo      
АДАМЕНКО И.В. 1888 1938 А2 3 photo      
АДАМЕСКУ А.А. 1902 1938 А19 15 photo      
АДАМОВИЧ А.Л. 1901 1938 А3 3 photo      
АДАМОВИЧ З.И. 1905 1937 А6 6 photo      
АДАМОВИЧ М.Б. 1910 1937 А7 6 photo      
АДАМОВИЧ БИ. 1894 1937 А7 6      
АДАМСОН Г.К. 1909 1938 А2 3 photo      
АДАМСОН Я.Я. 1897 1938 А7 6 photo      
АДАМЧИК И.Н. 1910 1937 А7 6      
АДВАХОВ И.Т. 1899 1937 А7 6      
АДИШЕВ Г.С. 1893 1938 А19 15 photo      
АДЛЕР А.А. 1909 1937 А7 6 photo      
АДЛЕР К.М. 1880 1938 А7 6      
АДРИНСКИЙ А.Ф. 1909 1937 А7 6      
АДУТОВ С.Г. 1896 1937 А16 6 photo      
АЗАНБАЕВ Н.Г. 1891 1937 А3 3 photo      
АЗАНОВ М.С. 1876 1937 А3 3      
АЗАНОВ С.М. 1893 1937 А3 3      
АЗАНОВ Ф.Т. 1885 1938 А4 3 photo      
АЗАНОВ Д.Н. 1903 1937 А7 6 photo      
АЗАНОВ К.М. 1898 1937 А7 6      
АЗАНОВ П.Д. 1904 1937 А7 6      
АЗАНОВ И.С. 1901 1938 А16 6 photo      
АЗАНОВ Е.И. 1910 1938 А19 15 photo      
АЗАРОВ Д.И. 1907 1937 А7 6 photo      
АЗБУКИН А.Я. 1895 1937 А1 2 photo      
АЗЕВ П.М. 1915 1938 А7 6 photo      
АЗИН И.В. 1883 1930 А20/Б43 28 photo      
АЗИНБАЕВ И.В. 1916 1936 А7 6 photo      
АЙЗЕНБЕРГ В.Е. 1898 1937 А17 7 photo      
АЙЗЕНШТАТ Ш.Г. 1905 1936 А7 6 photo      
АЙЗЕНШТАТ Я.Г. 1907 1938 А7 6      
АИСИМОВ А.А. 1896 1937 А19 15 photo      
АКАЕВ Я.И. 1915 1937 А4 3 photo      
АКБАРОВ Г.А. 1919 1942 А7 6 photo      
АКБАШЕВ М.Ш. 1897 1937 А1 2 photo      
АКБАШЕВ Х.Х 1864 1937 А4 3 photo      
АКЖИГИТОВ К. 1887 1938 А7 6 photo      
АКИМЕНКО А.А. 1892 1938 А3 3 photo      
АКИМЕНКО А.А. 1892 1938 А7 6 photo      
АКИМЕНКО Е.А. 1886 1938 А7 6      
АКИШЕВ Т.Г. 1896 1938 А3 3 photo      
АКИШЕВ И.Е. 1903 1938 А16 6 photo      
АККАНЕН И.П. 1888 1938 А7 6 photo      
АКМАНЕЕВ Н.Н. 1881 1937 А17 7 photo      
АКСАИТОВ А.А. 1890 1937 А17 7      
АКСАКОВА Т.П. 1892 1937 А7 6 photo      
АКСАМИТ П.М. 1909 1938 А2 3 photo      
АКСЕНОВ З.М. 1915 1938 А2 3      
АКСЕНОВ В.С. 1912 1943 А7 6 photo      
АКСЕНОВ П.Д. 1913 1938 А7 6      
АКСЁНОВ П.Д. 1913 1938 А16 6 photo      
АКСЁНОВ Ф.Е. 1905 1938 А16 6      
АКСЕНОВ М.И. 1900 1938 А7 6 photo      
АКСЕНОВ Ф.П. 1895 1938 А7 6      
АКСТ К.И. 1899 1938 А7 6      
АКСЮТИН И.С. 1894 1937 А2 3 photo      
АКУЛА А.Р. 1912 1937 А7 6 photo      
АКУЛЕНОК А.А. 1918 1941 А7 6      
АКУЛИЧ М.А. 1911 1937 А7 6      
АКУЛОВ А.И. 1906 1938 А8 6 photo      
АКШИНЦЕВ И.Г. 1892 1938 А2 3 photo      ^ Наверх